HSF Bilgi Edinme Portalina Hosgeldiniz!!!
Welcome to HSF Knowledge-Base Portal!!!

Lütfen Asagidaki Arama Kutucugunu Kullanarak Aramak Istediginiz Konu Basliğini Yaziniz.
Please Use The Search Box Below, Enter The Title You Want To Search.

Lütfen arama kriteri olarak Türkçe karakter kullanmayınız. ("Ç/ç", "Ğ/ğ", "İ/ı", "Ö/ö", "Ş/ş", "Ü/ü")
Please do not use Turkish characters as search criteria. ("Ç / ç", "Ğ / ğ", "İ / ı", "Ö / ö", "Ş / ş", "Ü / ü")

TEDARIKCI DEGERLENDIRME KRITERLERI SUPPLIER ASSESSMENT CRITERIA
04 Mar 2021 Customer Support 370 2

1) Puan Araligi 85-100 (Cok Iyi): Degerlendirme konusunda firma tum kriterleri karsilamaktadir, firmaya verilen is imkanlari cesitlendirilebilir. Score Range 85-100 (Very Good): The company meets all the criteria for evaluation, the business opportunities provided to the company can be diversified.

Bir tedarikcinin 85-100 puan alabilmesi icin: For a supplier to get 85-100 points:

- Uluslararasi gecerliligi olan AS9100 Rev. D sertifikasina sahip olmak, To have Internationally approved AS9100 Rev. D certificate,

- Sahte urun ve sertifika kullanmamasi, Not using counterfeit products and certificates,

- Tedarik konusu islerde duzenli ve dogru urun tedarigi saglayabilmesi, To be able to provide regular and correct product supply in the subject of supply,

- Is ahlakinin duzgun ve finansal yapisinda sorun olmamasi, There should be no problem in the proper and financial structure of business ethics,

- Piyasaya hakim ve yon gosterici olmasi, To have a command of the market and show direction,

- Elestiriye acik, teknik konularda kendini gelistirebilir yapida olmasi, Being open to criticism and being able to develop itself in technical matters,

- Personel yapisinin cok cesitli ve yabanci dil sorunu olmamasi gerekmektedir. The staff structure should be varied and not have a foreign language problem.

2) Puan Araligi 70-84 (Iyi): Degerlendirme konusunda firma istenen ozelliklerdedir, firmaya verilen is imkanlari arttrilabilir. Score Range 70-84 (Good): The firm has the desired qualifications in terms of evaluation, the job opportunities given to the firm can be increased.

Bir tedarikcinin 70-84 puan alabilmesi icin: For a supplier to get 70-84 points:

- Sahte urun ve sertifika kullanmamasi, Not using counterfeit products and certificates,

- Tedarik kabiliyeti alan?nda do?ru ürünü temin edebilme, Able to supply correct product in the field of the supply capability

- Herhangi bir ürün reddi veya iadesi durumunda, yeterli teknik deste?i sa?layabilmek, In case of any product rejection or return, to be able to provide enough technical support

- Elestiriye acik, teknik konularda kendini gelistirebilir yapida olmasi, Being open to criticism and being able to develop itself in technical matters,

- Personel yapisinin gelistirilebilir yapida olmasi gerekmektedir. The staff structure should be of developable structure.

3) Puan Araligi 50-69 (Orta): Degerlendirme konusunda firma istenen ozellikleri saglamakta zorluk cekmektedir, firma uyarilmali ve tedarik konusu mal ve hizmetler icin daha dikkatli olunmalidir. Score Range 50-69 (Medium): The firm has difficulty in providing the desired features in terms of evaluation, the company should be warned and more attention should be paid to the supplied goods and services.

Orta siniftaki tedarikcilere is verilmesi durumunda: In case of employing a supplier in the Medium class:

- Tedarikci firmadaki tum surecler HSF muhendisleri tarafindan yerinde izlenmeli, All processes in the supplier company must be monitored on-site by HSF engineers,

- Tedarikci firma hatalari veya eksikleri noktasinda uyarilmali, bu hatalarin devam etmesi durumunda, verilen islerin kesilecegi bildirilmelidir, The supplier should be warned about the errors or deficiencies of the company, and if these errors continue, it should be informed that the works will be interrupted,

- Tedarikci firmadan saglanan tum hizmet ve urunler detayli olarak incelenmeli, alt asamadan ust asamaya gecilmesi icin HSF kalite kontrol tarafindan onay verilmesi sarttir, All services and products provided by the supplier company should be examined in detail, it is necessary to be approved by HSF quality control in order to move from the lower stage to the upper stage,

- Tedarikci firma tarafindan saglanan tum belge ve test sonuclari, HSF kalite kontrol tarafindan onaylanmalidir, All documents and test results provided by the supplier company must be approved by HSF quality control,

- Tedarikci firma ust puanlama dilimine gecebilmesi icin en az 6 siparisi zamaninda ve hicbir sorun cikmadan tamamlamis olmasi gerekmektedir, The supplier must have completed at least 6 orders on time and without any problems in order to reach the up scoring zone,

- Tedarikci firmadan saglanan tum urun ve sertifikalar icin AQL seviyesi %100 kesin onaydir. The AQL level is 100% certain approval for all products and certificates provided by the supplier company.

4) Puan Araligi 30-49 (Zayif): Hangi degerlendirme konusunda olursa olsun, firmaya verilen tum isler acil olarak durdurulmali, firma incelemeye alinmalidir. Score Range 30-49 (Weak): Regardless of the evaluation subject, all works given to the company should be stopped immediately, the company should be examined.

Bir tedarikci firma Zayif siniflandirmaya alinabilmesi icin: In order for a supplier company to be classified as Weak:

- Tedarikci firma sagladigi urun veya hizmetlerdeki hata veya eksikliklerini tum uyarilara ragmen devam ettirmesi, The supplier company continues its errors or deficiencies in the products or services it provides despite all warnings,

- Tedarikci firma iletisim konusunda yeterli ozveriyi gostermiyorsa, If the supplier company does not show enough devotion in communication,

- Tedarikci firma sagladigi urunlerde red veya iade urunleri kabul etmiyorsa, If the supplier company does not accept rejected or returned products for the products it provides,

- Tedarikci firma hakkinda piyasada cok ciddi kotuleyici soylentilerin olmasi, There are very serious caustic rumors about the supplier company

- Tedarikci firma tarafindan saglanan sertifika veya kalite belgelerinde sorun yasanmasi gerekmektedir. Problems must be encountered in the certificate or quality documents provided by the supplier company.

5) Puan Araligi 0-29 (Cok Zayif): Hangi degerlendirme konusunda olursa olsun, firmayla tum iliski kesilmelidir. Score Range 0-29 (Very Weak): Regardless of the rating, all relations with the firm should be cut off.

Bir tedarikci ile iliski kesilmesi durumu ancak asagidaki durumlar icin gecerlidir: Finishing of the relationship with a supplier only applies to the following situations:

- Tedarikci firmanin sahte urun saglamasi, The supplier firm provides counterfeit products,

- Tedarikci firmanin sahte evrak kullanmasi, Using fake documents by the supplier company,

- Tedarikci firma hakkinda devlet kurumlari tarafindan teror veya benzeri durumlar icin resmi sorusturmanin acilmasi, Opening of official inquiries about the supplier company by the state institutions for terrorism or similar situations,

- Tedarikci firmanin resmi olarak iflasinin veya firma is goremezliginin kesinlesmis olmasi gerekmektedir. The official bankruptcy of the supplier firm or the firm's inability to work must be finalized.